Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Śląskim

Poznaj podstawowe informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na lata 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności). Strategia ta zakłada znaczne przyspieszenie rozwoju społeczno - gospodarczego Polski, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z pozostałymi krajami UE.

W PO KL została skoncentrowana całość interwencji EFS w Polsce na lata 2007-2013, tak aby umożliwić pełne wykorzystanie zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy nowoczesnych i efektywnych struktur administracyjnych państwa.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym:

  1. Zatrudnienie i integracja społeczna
  2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
  3. Wysoka jakość systemu oświaty
  4. Szkolnictwo wyższe i nauka
  5. Dobre rządzenie
  6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  7. Promocja integracji społecznej
  8. Regionalne kadry gospodarki
  9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  10. Pomoc techniczna

W ramach komponentu centralnego (Priorytety I-V) wsparcie skierowane jest głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego (Priorytety VI-IX) zostają przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Realizacja Priorytetu X Pomoc techniczna pozwala na sprawne wdrażanie i monitorowanie postępów realizacji Programu oraz promocję Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Środki komponentu regionalnego trafiają do regionów za pośrednictwem samorządów województw. Dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 przeznaczona jest kwota 738 062 125 EUR.

Poszczególne Działania PO KL są wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.


 
www.efs.slaskie.pl | www.efs.gov.pl | www.slaskie.pl                 Kontakt z administratorem portalu: tel. 032 774 04 33, mpodlaska@slaskie.pl

EFS slaskie.pl EFS śląskie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt i wykonanie strony www: Art4net s.c.